излизам от себе си

излизам от себе си
словосъч. - нервирам се, избухвам, дразня се, раздразням се, ядосвам се, излизам от търпение, възбуждам се, кипвам, горещя се, разгорещявам се, хващат ме дяволите, прихващат ме, излизам вън от себе си, излизам от кожата си, не ме побира, опват ми се нервите, разгневявам се

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • излизам от кожата си — словосъч. нервирам се, избухвам, дразня се, раздразням се, ядосвам се, излизам от търпение, възбуждам се, кипвам, горещя се, разгорещявам се, хващат ме дяволите, прихващат ме, излизам вън от себе си, не ме побира, опват ми се нервите, разгневявам …   Български синонимен речник

  • кипвам — гл. възвирам, вря, клокоча гл. избухвам, нервирам се, излизам от кожата си, вземат ме дяволите, раздразням се, излизам от себе си, не се сдържам, пламвам, кипва ми кръвта гл. загубвам самообладание гл. ферментирам, шупвам, пеня се …   Български синонимен речник

  • нервирам се — гл. избухвам, дразня се, раздразням се, ядосвам се, излизам от търпение, възбуждам се, кипвам, горещя се, разгорещявам се, хващат ме дяволите, прихващат ме, излизам вън от себе си, излизам от кожата си, не ме побира, опват ми се нервите,… …   Български синонимен речник

  • афектирам се — гл. дразня се, възбуждам се, нервирам се, изпадам в афект, вълнувам се, излизам вън от себе си …   Български синонимен речник

  • избухвам — гл. изригвам, избълвам, изхвърлям, бълвам гл. изтрясквам, изтрещявам, гръмвам, тряскам, изкънтявам, изгърмявам, експлодирам, пуквам се, пръскам се гл. нервирам се, ядосвам се, лютя се, раздразням се, излизам вън от себе си, не се сдържам, не се… …   Български синонимен речник

  • изпреварвам — гл. задминавам, предварвам, надпреварвам, надварвам, надминавам, вземам преднина, излизам напред, засенчвам гл. избързвам, прибързвам, ускорявам гл. изминавам гл. вземам преднина пред, оставям зад себе си гл. изпълнявам предварително …   Български синонимен речник

  • надигам се — гл. издигам се, изправям се, изкачвам се, повдигам се, извисявам се, ставам, подавам глава, понадигам се гл. попривдигам се, приповдигам се, привдигам се, поповдигам се гл. съвземам се, посъвземам се, окопитвам се, идвам на себе си гл. показвам… …   Български синонимен речник

  • оправям се — гл. справям се, превъзмогвам, успявам, намирам му лесното, излизам наглава, надмогвам, надвивам, преодолявам гл. оздравявам, възстановявам се, заздравявам, стабилизирам се гл. окопитвам се, привдигам се, живвам гл. съвземам се, идвам на себе си,… …   Български синонимен речник

  • понадигам се — гл. надигам се, издигам се, изправям се, изкачвам се, повдигам се, извисявам се, ставам, подавам глава гл. попривдигам се, приповдигам се, привдигам се, поповдигам се гл. съвземам се, посъвземам се, окопитвам се, идвам на себе си гл. показвам се …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”